Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Goodwin Westbay. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Copyright

Op alle ontwerpen en foto’s van Goodwin Westbay heerst auteursrecht. Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Goodwin Westbay niet toegestaan teksten, ontwerpen, informatie, beeldmateriaal en/of foto’s op enigerlei wijze te kopiëren of verspreiden en als er toestemming is verleend kan deze altijd worden ingetrokken.

Prijzen

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Goodwin Westbay te mogen claimen of te veronderstellen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van onze disclaimer op deze pagina.